| Frederiksberg Radikale Venstre

Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Carl Erik Lindberg

Konsulent

Emailcarl_erikl@hotmail.com

   

Alle der har en interesse i samfundet har også en holdning til hvordan det skal bygges op. Hvad skal samfundet tilbyde borgeren og hvad skal borgeren yde igen. Det er ikke et nemt spørgsmål og der er ikke et rigtigt og forkert. 

Jeg tror på at den danske samfundsmodel er god. Fordi den giver muligheder til alle. Den gør den ved at stille uddannelse, sundhedsvæsen, infrastruktur og meget andet til rådighed for den enkelte. Dette giver et samfund hvor der er plads til alle på trods af forskelligheder. Spørgsmålet er så hvilke krav stiller man til mennesker og hvad giver man dem, der er også et spørgsmål omkring hvordan man mener at menneskers adfærd er, for tror man mennesker bliver dovne af for meget hjælp eller tror man de kommer igang igen?

Jeg mener at samfundet skal hjælpe den enkelte til at klare sig selv f.eks. ved at tilbyde uddannelse til den enkelte. F.eks. kunne man give mulighed for efteruddannelse, så man netop bliver istand til at klare det selv. Hvordan skulle man kunne gøre dette? Det spørgsmål er der mange bud på, men for at kunne svare på det bliver jeg nødt til at snakke med dem der sidder arbejder med det emne, det kunne være arbejdsformidlingen, tænketanke og socialrådgivere. Dette er den måde jeg gerne vil føre politik på, jeg vil gerne følge min mavefornemmelse, men jeg vil lytte til de professionelle om hvad der er muligt, så jeg ikke fører politik uden indhold som ikke hjælper nogen.

Mærkesager:

Børn og unge skal der gives de bedste muligheder for. Dette giver alle de samme muligheder i livet samtidig med at det er en god investering i vore medmennesker. Jo tidligere man hjælper jo mere virker det.

Der skal gives hjælp til dem der har det svært, vi skal undgå at dem der kommer i krise ikke bliver fanget i den for resten af deres liv. Selvom det er kompliceret bør vi kunne gøre det bedre end ensidigt at skære på ydelser for dem der i forvejen har det svært.

Klima og miljøet er vigtige, det er vores livsgrundlag og selvom vi nok ikke kan undgå dem, bør vi afbøde dem så godt som vi kan. Jeg tror også det er en god investering, da andre også vil få brug for klimarigtige løsninger, som vi så vil kunne forsyne dem med.

Blandt andet mener jeg at vi bør gøre noget ved partikelforureningen. Flere danskere bliver hvert år syge af den. Derfor bør vi stille krav til bilerne i områder hvor der er for høj partikelforurening. Især dieselbiler kan udlede for mange partikler også ultrafine partikler som der endnu ikke bliver målt på. Eldrevne-biler vil være en gangbar løsning.

 

Jeg er uddannet cand.scient i fysik fra Aarhus universitet og har arbejdet som gymnasielærer i Randers, Aarhus og Albertslund cirka 7 år i alt. Jeg arbejder nu som Konsulent indenfor IT.