Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre på Frederiksberg

Publiceret

Kommunalpolitik 25. oktober
2017

Sociale fællesskaber

Vi vil investere i fremtiden. Frederiksberg skal være rammen om
selvstændige mennesker i stærke fællesskaber. Og vi vil have alle med.
Derfor vil vi Radikale skabe de bedste muligheder for, at alle børn og
unge får en god start på livet. Vi ved, at en tidlig indsats kan
forhindre mistrivsel og sociale problemer. Og unge på kanten skal
gribes så tidligt som muligt. Vi vil hæve ambitionerne og investere
massivt i at bekæmpe udenforskab. Alle har ret til at blive set og
hørt og være en del af fællesskabet, det være sig gennem uddannelse,
job, foreningslivet, kulturen, idrætten og de lokale mødesteder i
byen. Vi vil arbejde for at byen bliver endnu mere attraktiv som
mødested på tværs af generationer og sociale skel. Vi tror på, at
byens rum kan understøtte tryghed, mangfoldighed og sammenhængskraft
gennem nye fællesskaber, hvis vi giver plads til flere
borgerinitiativer og involvering lokalt. Og så vil vi arbejde for
flere grønne arealer til fælles brug, mere bynatur, byhaver, grønne
pladser, grønne vægge og grønne tage.