Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre på Frederiksberg

Publiceret

03. maj
2016

Radikale Resultater

Det Radikale Venstre på Frederiksberg arbejder målrettet for et bedre Frederiksberg.

Herunder kan du se nogle af de resultater som de Radikale har opnået. Det er dog aldrig ens helt egne resultater, da man kan stille forslag om noget, men der skal jo være et flertal i kommunalbestyrelsen for at det kommer til at ske. Så egne resultater kan være egne forslag som vi har fået stemt igennem i kommunalbestyrelsen, eller andres forslag som vi har stemt for.

PRESSEMEDDELELSE ang. budgettet for 2018

5 radikale fingeraftryk på fremtidens Frederiksberg

Radikale Venstre har igen i år skabt tydelige radikale resultater ved at søge indflydelse og tage ansvar for kommunens budget. 

Håndslag på en sund økonomi
Det lykkedes os sikre en sund kommuneøkonomi uden risikable skattelettelser. Desuden er vi i Radikale Venstre stærkt tilfredse med aftalen om at holde skatten i ro de næste fire år. Det er en bred aftale mellem S, R, K, V og DF som rækker frem i den kommende periode

Fingeraftryk nr. 1
For Radikale Venstre er det børnene først: Vi har fået afsat 10 mio. kr. i nye penge til flere uddannede pædagoger i børneinstitutionerne, som del af en børnepakke med flere forbedringer for de mindste børn. 

”Et godt liv starter allerede i vuggestuen og børnehaven. Det her er helt på linje med den tidlige i indsats, som jeg nu har kæmpet for i snart fire år”, udtaler Karsten Lauritsen, formand for Børneudvalget og Mønsterbryderudvalget. 

Fingeraftryk nr. 2
Også når det gælder folkeskolen er der brug for flere investeringer for at give skolerne, lærerne og børnene de bedste forudsætninger for at få skolereformen til at lykkes. Det drejer sig ikke bare om løn men også om mindre bureaukrati, om frihed til forskellighed, og om en indsats for at styrke fællesskabet på den enkelte skole. Ekstra penge til lærerlønninger ser vi således som første skridt på vejen til en bedre Folkeskole på Frederiksberg.

Fingeraftryk nr. 3
Grøn byudvikling: På det grønne område er vi tilfredse med at vi fik afsat penge til udarbejdelse af et fornyet beslutningsgrundlag for projektet om at rive Bispeengbuen ned og således skabe ny blå og grøn byudvikling hvor bilerne i dag skærer et hjørne af Frederiksberg.

Derudover er vi glade for yderligere 4 mio. kr. til grønne byrum.

Fingeraftryk nr. 4
Borgerinddragelse og Verdensmål: Det lykkedes Radikale Venstre at få afsat penge til en proces, så Frederiksberg kan få en handlingsplan for vores understøttelse af FN’s 17 bæredygtighedsmål – en proces hvor der er plads til at borgerne kan spille med og tage ejerskab.

Fingeraftryk nr. 5

Copenhagen Phil og kulturskolen: Copenhagen Phil kunne skabe kæmpe synergi med den kommende kulturskole. Kulturskolen er en gammel radikal vision om at samle musikundervisning, billedkunst, film og dans, som vi sidste år fik med i budgettet. Radikale Venstre ønsker at gøre kunst og kultur tilgængeligt for alle borgere. Det gælder også musikken og den klassiske musik. Derfor er vi stolte over at Copenhagen Phil fremover bliver en ægte Frederiksberg kulturinstitution.

For yderligere information:

Lone Loklindt (B), spidskandidat, tlf: 53 64 16 44,  e-mail: lone@loklindt.dk

Karsten Lauritsen (B),rådmand  fmd. Børneudvalget, tlf: 26 85 85 95, e-mail: kl@dzoo.dk