Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre på Frederiksberg

Publiceret

16. oktober
2017

Politik - Hvad vi gik til kommunalvalg på i 2017

SAMMEN OM FREMTIDEN

Frederiksberg er en særlig kommune, Danmarks bedste by, lige midt i hovedstaden. Ligesom den store verden er i hastig udvikling, vil vi Radikale skabe en by som passer til både nye og gamle borgere, som ruster os til fremtiden alt imens vi værner om det Frederiksberg vi holder af.

 

Børn, unge og uddannelse er fremtiden

Radikale Venstre vil give vores børn og unge en gave. Den samme gave, som tidligere generationer gav os. Vi vil investere massivt i deres opvækst og uddannelse. Så de kan blive dygtige og glade mennesker, der tror på sig selv og på andre. Så de er klar til at forme fremtiden. Så mulighederne ikke er forbeholdt dem, der har ressourcerne i forvejen, men er for alle. Det kræver investeringer. Så vi kan sikre gode normeringer i dagtilbud, alsidig undervisning i skolen, tilstrækkeligt med vejledning og timer på ungdomsuddannelserne og høj kvalitet på de videregående uddannelser. Selvom der er mange små boliger på Frederiksberg, er det meget svært for unge at få adgang til en bolig, som er til at betale. Det må vi kunne gøre bedre.

 

Sociale fællesskaber

Vi vil investere i fremtiden. Frederiksberg skal være rammen om selvstændige mennesker i stærke fællesskaber. Og vi vil have alle med. Derfor vil vi Radikale skabe de bedste muligheder for, at alle børn og unge får en god start på livet. Vi ved, at en tidlig indsats kan forhindre mistrivsel og sociale problemer. Og unge på kanten skal gribes så tidligt som muligt. Vi vil hæve ambitionerne og investere massivt i at bekæmpe udenforskab. Alle har ret til at blive set og hørt og være en del af fællesskabet, det være sig gennem uddannelse, job, foreningslivet, kulturen, idrætten og de lokale mødesteder i byen.

Vi vil arbejde for at byen bliver endnu mere attraktiv som mødested på tværs af generationer og sociale skel. Vi tror på, at byens rum kan understøtte tryghed, til flere borgerinitiativer og involvering lokalt. Og så vil vi arbejde for flere grønne arealer til fælles brug, mere bynatur, byhaver, grønne pladser, grønne vægge og grønne tage.

 

Renere luft – ud med diesel

Radikale Venstre vil gå meget langt for at begrænse luftforureningen, som er skyld i mange dødsfald og forringet livskvalitet for alt for mange mennesker. Vi vil helt udfase dieselbiler på Frederiksberg i 2025 og vi vil ikke acceptere dieselbusser som ikke lever op til normerne. Vi ønsker på alle måder at fremme el-busser og el-biler, så Frederiksberg kan slippe for støj og skadelige dieselpartikler. Også derfor ønsker vi at rive Bispeengbuen ned, få bilerne under jorden og genetablere Ladegårds å som et rekreativt og grønt boligområde. Kommuneplanen - også kaldet Frederiksbergstrategien - er et godt afsæt for mere klimatilpasning for at hindre oversvømmelser ved skybrud og vildere vejr, ligesom kommunens klimapåvirkning skal reduceres på energisiden.

Innovation vedrører alle

Masser af frederiksbergborgere og studerende brænder for entreprenørskabet. Startup-miljøet kan understøttes og boostes ved at kommunen indbyder til tværfagligt samarbejde gennem udbud og konkurrencer. For Radikale Venstre er innovation et strategisk mål og kommunens store ”indkøbsmuskel” kan bruges som et effektivt innovationsredskab. Når man tænker socialt ansvar ind i kommunens valg af leverandører, kan man skabe store lokale sidegevinster for beskæftigelse af mennesker med handicaps, lærlinge, flygtninge og andre udsatte ledige, også i socialøkonomiske virksomheder. På samme måde kan grønne indkøb være med til at skabe innovation i forhold til at reducere miljø- og klimabelastningen.

I det hele taget vil vi Radikale fremme de innovative løsninger ved at involvere borgerne mere i politiske nyskabelser og ved at lade lokale iværksættere og uddannelsesmiljøer byde ind på kreative nye løsningsmodeller. Borgerne skal involveres mere, hvis vi skal skabe bæredygtige politiske løsninger. Alle mennesker har ressourcer og flere af de ressourcer skal i spil, når vi skal gøre Frederiksberg til en endnu bedre by og sikre livskvaliteten for både unge og gamle og dem midtimellem.

 

Kultur for alle

Radikale Venstre har gennem de sidste mange år sat tydelige fingeraftryk på byens udvikling, ikke mindst når det gælder kulturen som det kit der binder os sammen som mennesker; det være sig gennem indretning af byens rum, gennem idræt og bevægelse, og gennem kunsten. Radikale Venstre har prioriteret mulighederne for musisk udfoldelse, men også muligheden for at opleve kunst, scenekunst og kulturarven på vores museer. Derfor ser vi også frem til realiseringen af kulturskolen, som i de kommende år vil styrke synergien, ikke mindst på musikkens område. Radikale Venstre ønsker forsat, at Frederiksberg skal investere i byens kulturliv, så byens beboere og gæster kan blive beriget med oplevelser i fællesskab.

 

En ambitiøs og holdbar økonomi

Alle disse initiativer stemmer overens med FNs Verdensmål, de 17 globale bæredygtighedsmål. Vi er alle verdensborgere og Radikale Venstre ønsker at sikre kendskabet til målene, og vi vil prioritere politiske løsninger som understøtter disse mål for en bæredygtig verden.  Vi står for en holdbar og langsigtet økonomi hvor vi prioriterer ambitiøse investeringer, som sikrer social mobilitet og økologisk balance. Radikale Venstre vil styrke det brede samarbejde mellem politikere, borgere og kommunens ansatte.

Vi er fælles om Frederiksberg og fremtiden skaber vi sammen.