Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre på Frederiksberg

Publiceret

Pressemeddelelser 17. marts
2019

NyhederGENERALFORSAMLING 17. MARTS 2020.       Aflyst                                                                                                                                                                                                           


Der indkaldes til den ordinære årlige generalforsamling for Radikale Venstre Frederiksberg


 

Til afholdelse tirsdag den 17. marts kl. 19.00 til 22.00 Metronomen på Godthåbsvej 33

 

Vi begynder med et oplæg fra Mona Ulsted.

Mona Ulsted Årets frivillig på Frederiksberg 2019 og tidligere aktivt bestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Mona er næstformand i Alzheimerforeningen, Lokalafdeling København, Frederiksberg og omegnskommunerne. Derudover er Mona valgt af patientforeningerne på Frederiksberg som repræsentant i Frivillighedsforum.

Mona vil fortælle om blandt andet om "5 Principper for bedre vilkår for pårørende” som 30 organisationer, herunder Alzheimerforeningen, Kræftens Bekæmpelse, ÆldreSagen, er gået sammen om med forslag og krav.

Dette er ved at blive forankret lokalt, ligesom der skal etableres et samarbejde med Frederiksbergmuseerne om tema om sanserne (smage på mad i Orangeriet på Bakkehuset, lugte til blomster, se på kunst etc) for mennesker med demens og deres pårørende.

Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål til de konkrete projekter og til de vilkår Mona arbejder under som frivillig.

Derefter vil den ordinære generalforsamling gå i gang med følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

Se bilag 1 samt vedlagte vedtægter

7. Valg af formand.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, mindst 3, højst 10.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelse, jf.

storkredsen vedtægter § 6 stk. 2-4.

11. Evt. valg af delegerede til Landsforbundets landsmøde.

12. Evt. valg af delegerede til regionsforsamling (udgår)

13. Beslutning om hvorvidt kommuneforeningen selv vil opstille folketingskandidater.

14. Kommuneforeningens indstilling til kandidatudvalget vedrørende de kandidater som ønskes opstillet til folketingsvalg i kommuneforeningens valgkredse.

 


14. Eventuelt.

 


Nyt fra RV-gruppen på Frederiksberg Rådhus.


De første par måneder af 2020 er nu ovre, den våde vinter går på hæld og vi går gudskelov lysere og mildere dage i møde. Gryderne har som altid været i kog her på rådhuset og jeg har haft gang i mange spændende og til tider udfordrende sager. Her i ugerne op til generalforsamlingen i Radikale Frederiksberg, den 17. marts, er det især fire overskrifter, der har fyldt meget:


 


Udligning


I disse dage kan man nærmest ikke snakke om kommunalpolitik uden at snakke om udligningsreformen og i denne uge går forhandlingerne på Christiansborg forhåbentlig ind i en konstruktiv og afgørende fase. På de indre linjer i partiet er vi mange, som har søgt at påvirke de radikale forhandlere for at appellere til en gennemskuelig og retfærdig udligning, der tager højde for både demografiske og socialøkonomiske forhold. Frederiksberg står til at skulle betale mere til ”festen” og selvom der er en vis rimelighed i det, bliver det vigtigt for vores økonomi, at det kommunale selvstyre ikke undermineres, så vi kan reagere og undgå, at det går ud over velfærden. Og dermed fortsat kan investere i fremtiden og den grønne omstilling.


 


Minimumsnormeringer


Ligesom udligning er minimumsnormeringer også et politisk hot topic. Her på Frederiksberg havde vi jo allerede ved budgettet afsat 10 mio. kr. til bedre normeringer. Med det nye tilskud fra finansloven får vi yderligere 15 mio. kr. som vi Radikale naturligvis har krævet skal lægges oven i de nye stillinger, vi allerede er ved at oprette. Det bliver i alt til ca. 40 stillinger, altså knap en per børneinstitution. Det er en god begyndelse.


 


Arbejdsmarkedsområdet


I forlængelse af en sagen i familieafdelingen blev der bestilt en intern kvalitetsredegørelse af arbejdsmarkedsområdet. Samtidig bad jeg om en ekstern undersøgelse, idet vi har haft en række bekymrende borgerhenvendelser på beskæftigelsesområdet og jeg mener derfor vi har brug for en undersøgelse som har den legitimitet som en uvildig undersøgelse kan levere. Foreløbig har Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget netop behandlet resultatet af den interne undersøgelse. Sagen går nu videre i Magistraten, hvorefter vi kan behandle beslutningsforslaget om den eksterne undersøgelse. Jeg vil kæmpe for, at der bliver iværksat en ekstern undersøgelse, som laver en kvalitativ evaluering af mødet med borgeren, en undersøgelse af ledelseskulturen og medarbejdernes oplevelser, og ikke mindst kigger fremad i forhold til at sende politiske signaler for en bedre borgerrettet administration.


 


Ligestillingspolitik


Frederiksberg Kommune har hverken politikker eller klare målsætninger for ligestilling mellem kønnene, selvom emnet nævnes både i lønredegørelsen for 2019 og i kortlægningen af Frederiksberg Kommunes bidrag til verdensmålene. Det er ganske enkelt for dårligt. Derfor har jeg sammen med mine Radikale partifæller netop stillet et beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen, om at der udarbejdes en kommunal ligestillingspolitik. Mens institutionsledere hovedsageligt er kvinder, besættes lederpositioner i toppen primært af mænd og der gøres intet for at sikre kvindelige ansøgere. Der er et gennemsnitligt ligelønsgab på 1252 kroner om måneden mellem mænd og kvinder, i mændenes favør. Derudover skal en ligestillingspolitik også understøtte kommunens arbejde med at bekæmpe vold og social kontrol. Alt for mange kvinder udsættes for vold og forhindres i at bestemme over eget liv, især kvinder med udenlandsk oprindelse. Hvis Frederiksberg Kommune seriøst vil problemer som disse til livs, skal vi målrettet arbejde for at fremme kvinder i ledelse og lige repræsentation i råd og nævn samt ikke mindst sætte ind der, hvor den manglende ligestilling rammer hårdt socialt.


Hertil kommer de mange nye planer for byudvikling, Hospitalsgrund, biblioteksvision og kulturskolen, som er kommet op i et fornyet og stærkt momentum.


Det er altså spændende ting i horisonten og både Ruben, David og jeg vil gøre vores bedste for fortsat at skubbe den Radikale dagsorden fremad. Alt det og meget mere kan vi snakke sammen om til generalforsamlingen den 17. marts. Jeg glæder mig til at se jer!


 


 


Jeg ser frem til 2020 på Frederiksberg Rådhus – det kan kun blive bedre end i år!


Af Ruben Kidde, gruppeformand for den radikale gruppe på Frederiksberg Rådhus


Det falder mig faktisk ikke naturligt at starte med sådan en sur overskrift. Slet ikke nu hvor julefreden snart indfinder sig, og hvor de sidste julegaver måske skal hentes i butikkerne på vores dejlige Frederiksberg med pynt i butiksfacaderne og skinnende julebelysning over handelsstrøgene.


Men dette år var ikke et godt år på Frederiksberg Rådhus. For 2019 endte med at blive året, hvor det kom frem, at der i årevis blev begået graverende fejl i den kommunale sagsbehandling af børnesager. Flere eksperter har rettet en sønderrivende kritik af forvaltningen. De har brugt udtryk som ”systematisk svigt”, ”grotesk” og en ”kæmpe skandale”.


Derfor ville det være helt urimeligt af mig, at skrive årets sidste nyhedsbrev, uden at understrege, hvor utilfredse og berørte vi i den radikale Rådhus-gruppe har været, efter vi blev bekendt med sagen en sen mandag aften i november. Skandalen, som du kan læse mere om her, har indtil videre fået den konsekvens, at der er indledt en afskedigelsessag mod den ansvarlige direktør. Samtidig har en enig kommunalbestyrelse besluttet, at alle sager i familieforvaltningen skal undersøges til bunds.


Vi radikale er stærkt optagede af der skal være en sund kultur i hele embedsværket på Rådhuset med borgmesteren som den øverste ansvarlige. Og derfor mener vi, at der ikke blot er behov for en uafhængig kulegravning af sagerne i familieforvaltningen, men vi ønsker også en ekstern undersøgelse af kulturen på beskæftigelsesområdet, som borgere før har rejst kritik af. Straks efter nytår skal vi fastlægge rammerne for kulegravningen med de andre partier på Rådhuset. Og vores tilgang er klar. Hver en sten skal vendes, og vi vil aldrig igen opleve svigt af borgerne som i 2019.


Men var der slet ikke lyspunkter i 2019?


Jo. Der var naturligvis også lyspunkter. Og hvis du havde spurgt mig i staten af november, ville jeg måske endda have sagt, at 2019 havde været et godt år. I hvert fald lykkedes det på flere områder for Radikale Venstre at skabe bedre rammer for fremtidens grønne, bæredygtige og rummelig by: • Vi fik presset gevaldigt på for flere penge til normeringer i daginstitutionerne, og med hiv og sving lykkedes det at få afsat hele 10 mio. kr. næste år til at ansætte nye pædagoger.

 • Vi fik sat flere grønne fingeraftryk på budgetaftalen for næste år – f.eks. skal der oprettes en klimafond som skal udbrede elbiler, øge biodiversitet, fremrykke målet om CO2-neutralitet til 2030 etc

 • Vi fik nye ressourcer til at markere Frederiksberg som en kulturel by og vi holdt fast i, at der stadig arbejdes for en Kultur- og Musikskole på konservatoriegrunden over for Forum.

 • Vi var med til at skabe en bæredygtig løsning for Værnedamsvej, hvor der snart bliver udviklet et spændende nyt byområde, uden at boligfortætningen stikker af.


 


Og så har jeg ikke nævnt de mange små og mellemstore beslutninger, som vi træffer i med- og modspil med de andre politikere under de ugentlige mandagsmøder på Rådhuset. Det hele gør en forskel, og heldigvis er alle politikere på Rådhuset oprigtigt engagerede i at skabe en bedre by.


  


Hvad venter i 2020?


Vi er pludselig kommet mere end halvvejs ind i valgperioden, og derfor er der en stor risiko for at 2020 bliver det sidste år, hvor det er ”let” at indgå større politiske kompromisser. Snart derefter bliver fronterne trukket op, og partierne forbereder sig på den næste valgkamp. Det er langtfra perfekt, men nok en uomgængelig omkostning ved vores demokrati, at der bliver brugt så mange kræfter på ordet ”genvalg”. Det er i hvert fald min personlige erfaring fra min fortid som rådgiver for den radikale folketingsgruppe på Christiansborg, at jo tættere vi kommer på et valg, jo sværere er det for partierne at rykke sig væk fra de typiske standpunkter.


Derfor bliver det desværre nok heller ikke inden valget, at det lykkes os partier i den grønne koalition (R, S, SF, Ø, Å) at overbevise K, V og LA om, at Frederiksberg bør have en mere grøn parkeringspolitik, og tage et opgør med de meget lave p-priser vi har sammenlignet med omegnskommunen. Men det skal naturliges ikke forhindre os i at prøve…


Til gengæld både håber og tror jeg på, at hele kommunalbestyrelsen i det kommende år kan blive enige om en delvis revision af den såkaldte kommuneplan. Det er en plan, som indeholder de overordnede rammer for byudviklingen på Frederiksberg.


Alle kommunalbestyrelsens partier er faktisk allerede blevet enige om den såkaldte Frederiksbergstrategi, som i overordnede træk fokuserer på, at Frederiksberg skal være en grøn, tryg og sund by med muligheder for alle. Men i 2020 skal de overordnede principper underbygges af mere konkrete rammer for udviklingen af byen, hvor det er om at holde tungen lige i munden for os lokalpolitikere. I den forbindelse kommer vi f.eks. til at diskutere:


  • Normer for antallet af parkeringspladser

 • Normer for størrelsen af opholdsareal

 • Krav til gennemsnits- og minimumsstørrelser på nye boliger

 • Bæredygtige byudviklingsprincipper.

 • Osv. osv.


 


Det forestående årsskifte er indgangen til et helt nyt årti. Og for os, der er radikale af sind, giver det anledning til at tro på, at der venter lysere tider forude. I lokalpolitik på Frederiksberg bør 2020 i hvert som minimum blive langt bedre end 2019.


 


I min optik bliver 2020 et godt år, hvis vi lander en fremadskuende og grøn kommuneplan, får (endnu) flere ressourcer til at investere i vores børn – samtidig med at vi får et endnu tættere samarbejde med København og staten i bestræbelserne på at fjerne Bispeengbuen, hvilket er en hjertesag.


 


Hvis du læser med endnu, så har gjort dig til fortjent til et dybfølt ønske om en glædelig jul - og et godt nytår når du når dertil!


 


Med venlig hilsen 

Ruben Kidde – gruppeformand


Hvad der sker hos os radikale på Frederiksberg


 På vej mod børnenes bæredygtige by
Med afsæt i en ambition om at ”danne og uddanne den mest bæredygtige generation nogensinde” placerer Det Radikale Venstre sig centralt med en række massive fingeraftryk på normeringer, kultur, skole og miljø i det brede budgetforlig bag Frederiksbergs budget 2020. Det samlede budget er på 4.1 mia. til service og 0,3 mia. til anlæg. Skatten holdes i ro, mens ambitionen om Frederiksberg som klimaneutral by i 2030 kræver et tårnhøjt aktivitetsniveau på tværs af hele kommunen.  


Blandt de største radikale sejre i budget 2020 vil vi gerne fremhæve • 10 mio. til styrkelse af normeringen i Frederiksbergs daginstitutioner

 • Fælles fodslag og en styrket indsats målrettet realiseringen af Frederiksbergs fremtidige kulturflagskib, Kultur og Musikhøjskolen på konservatoriegrunden

 • Opbakning til kravet om en masterplan for kulturen, herunder og støtte til drift og udvikling af kulturelle nøgleinstitutioner som Aveny-T, Copenhagen Phil og Frederiksbergmuseerne.

 • Opbakning til ambitionen om Frederiksberg som klimaneutral by i 2030 og en styrket investering i Frederiksberg som Danmarks førende elbil-by, herunder flere el-bilparkeringspladser og ladestandere, og støtte til udvidelse af de nyåbnede skolehaver ved Frederiksberg Have.

 • Sammen med Socialdemokratiet har vi med 10 mio kr. i næste års budget sikret, at vi nu systematisk begynder på at renovere byens mange skoler, som kæmper med et voldsomt vedligeholdelsesefterslæb. Derudover har vi fejet besparelser af bordet på både aktiviteter i klubberne og normeringen på vores specialskole, Skolen ved Nordens Plads, som begge steder truede med at underminere både udvikling- og driftsaktiviteter.
”Frederiksberg har hidtil været en af de byer, som investerede mindst i kultur per borger. Med opbakningen til at prioritere Kultur- og Musikhøjskolen på konservatoriegrunden, tilsagnet om en ambitiøs masterplan på kulturen og støtten til udviklingen af byens kulturelle tilbud vil vi bringe Frederiksberg i den kulturelle førertrøje.” udtaler Lone Loklindt


”Vi har gået til forhandlingerne med et krav om et massivt og mærkbart løft i normeringen for byens daginstitutioner. Med budget 2020 tager vi et vigtigt første skridt. Det bliver starten på en lang og dyr rejse, men det er en investering i børn, som vi ikke har råd til at undlade” udtaler Ruben Kidde


Folkeskolen på Frederiksberg kan og skal udvikles og styrkes. Det gælder både de bygningsmæssige rammer og selve kvaliteten af den undervisning og de klub-tilbud, som vi tilbyder vores børn, og det gælder - selvfølgelig - både special området og almen-området. Den positive udvikling sikrer vi med de radikale fingeraftryk i årets budget!” udtaler David Munis Zepernick  


Kommunalbestyrelsesgruppen vil gerne takke bestyrelse, medlemmer og øvrige Frederiksberg-borgere og fagfolk for input og opbakning.  Vi sender en særlig tak til vennerne fra Den Grønne Alliance (Socialdemokraterne, Alternativet, SF og Enhedslisten) og ligeledes tak til Konservative, Venstre og Liberal Alliance for konstruktivt med- og modspil! 


 


Bestyrelsen er meget stolte over vores tre kommunalbestyrelsesmedlemmer har fået et så flot forlig på plads og glæder os til at se de mange gode tiltag folde sig ud i det nye år. Indlægget er også lagt på vores sociale medier og jeg håber I vil dele det med jeres netværk.

 

Anne Eskildsen

Formand for Radikale Venstre Frederiksberg.

 


Vi sætter plakater op (video)


Fint besøg på Frederiksberg


Nyt fra rådhuset